Skollunch för elever

Härjedalens Kommun serverar skollunch för elever även under påsklovet.
Detta för att försöket med skollunch för eleverna under sportlovet slog väl ut. Och man har ändå bemanning för att övriga verksamheter ska fungera.

Under sportlovet serverade skolan cirka 200 luncher till elever runt om i härjedalen.
Det gäller elever från förskoleklass till sista året i gymnasiet. Under påsklovet kan alla elever att gå till skolan och äta lunch som vanligt.

Information om vilka matsalar som eleverna kan äta påsklovslunch på förmedlas ut via schoolsoft till vårdnadshavare enligt informationen på kommunens hemsida.

Citerar från informationen om sportlovs lunch från kommunens hemsida.
”Det senaste halvåret har eleverna på skolorna i Härjedalen ätit mer skolmat än tidigare; en trend som noteras i skolor över hela landet.
– Vi ser att det går mer skolmat alla dagar men det är speciellt tydligt måndagar och fredagar. Det kan bero på det tuffare ekonomiska läget och de högre matkostnaderna som drabbar familjerna. Skolmaten är det enda målet lagad mat en del barn får under en dag. Ett lov kan vara jobbigt för vissa elever och därför känns det bra att kunna erbjuda skolmat under lovet, säger kostchef Åke Remén.

Skollunch för elever under dessa lov är ett bra initiativ av Härjedalens Kommun.

av Admin