Brister i kommunikationen

Brister i kommunikationen verkar det vara ofta för invånare och besökare i kranskommunerna vid besök hos sjukvården i region J/H.

Här tänker vi närmast på rubriken angående Annie 11 år som blev utskriven mitt i natten utan möjlighet att ta sig till sin avreseort. Länk TH.
Dessutom är detta inte något unikt. Utan här finns ett flertal fall som är liknande för ett flertal av våra kommunmedborgare. Oftast är det pensionärer som blivit strandsatta i Östersund efter man åkt in akut för vård. Som sedan blivit utskriven på kvällstid då alla kommunikationer till Härjedalen redan avgått.

Så detta är inget nytt problem som dykt upp. Utan dessa brister i kommunikationen verkar ha pågått ett flertal år inom Region J/H. För människor i Härjedalen så innebär ett besök på Östersunds sjukhus en frånvaro från Härjedalen på minst 14 timmar. Samt Om det går att åka med allmänna färdmedel som Länstrafiken.

Åker du in akut med ambulans?

Och dom tycker att du inte behöver bli inlagd över natten. Ja då står du där om du inte lyckas övertala någon om att få övernatta på något av dom hotell som regionen har avtal med som patienthotell.
Eller någon god vän som kan åka och hämta dig på egen bekostnad!

Brister i kommunikationen.

Dessa brister som man nu skyller på är alltså inget nytt för oss Härjedalingar.
Detta har vi levt med under många år. Och kommer förmodligen att få uppleva i många år framöver.

Här kan man fundera över hur region J/H sk åtgärda dessa brister i kommunikationen?
Anställa fler tjänstemän eller ge rätt information till arbetare och medborgare vad som gäller vid utskrivning efter sista allmänna färdmedlet avgått för kvällen.

Något nytt fenomen är det inte för Härjedalingarna att bli strandsatta i Östersund efter akut sjukbesök på Östersunds sjukhus. Här är det tur att vi inte belastar vården med småkrämpor utan vi är verkligen dåliga.

av Admin