Ungdomsdemokratidag

En ungdomsdemokratidag genomför man varje år och är ett samarbete mellan Härjedalen och Bergs kommuner. Syftet är att skapa en dialog mellan unga och politiker.

Två till tre ungdomar deltar från varje klass i årskurs 7-9. På kvällen genomför man traditionsenligt Höstrocken, Jämtlands största ungdomsdisco med deltagande ungdomar från orter och byar i Berg och Härjedalen.

Kommunstyrelsen beviljade 250 000 kronor till ungdomsdemokratidag höstrocken och den 15 mars 2023.
Ungdomsdemokratidagen 2022 ägde rum på Vemdalsskalets Högfjällshotell, den 9 december kl. 10.00–16.00.

Var och när den kommer att ligga under 2023 finns det inget besked om för tillfället. Samt vilket tema som dom har.
Kommunens politiker avsatte p250 000 för ändamålet. Den här dagen är viktig för kommunerna. Detta för att få lite mer kontinuitet i dialogen med ungdomarna så att det inte blir bara en dag. Därför är det viktigt att höra deras funderingar för vi villju att de ska bo kvar, 

Ungdomarna lyfter fram frågor som dom tycker är viktiga i samhället. Och där överensstämmer dom ofta med vuxna människor funderingar. Den här dagen är bra då ungdomarna känner att politikerna lyssnar på dom och att politikerna förstår att ungdomarna är mer engagerad i samhällsfrågor än man kan tro.

av Admin