Kommunen har inte fått förnyat mandat av politikerna

Kommunen har inte fått förnyat mandat av politikerna att utföra vägöverlämningen. För mandatet löpte ut den 1 oktober 2022. Efter det så finns det inget politiskt beslut om att fortsätta med vägöverlämnandet.
Så fortsätter dom styrande uppdraget utan politiskt beslut?

Med detta så borde projektet med vägöverlämningen automatiskt ha pausats.
Första beslutet fattade man 2019- 06-10, Det löpte till 2020 10-31.
Sedan förlängde kommunfullmäktige beslutet 2020-06-22, och som löpte fram till den 1 oktober 2022.
Det ser man på denna 5 minuter långa film från kommunfullmäktige från den 22 juni 2020.

Vägöverlämnandet i kommunfullmäktige den 22 juni 2020.
Nerklippta versionen.

Efter det så har politiken inte fattat något nytt beslut i ärendet, och utan ett förlängt mandat för att genomföra vägåterlämnandet. Men eftersom projektet fortsätter så kan man börja fundera på om det är politiken som styr i kommunen. För det finns inget tillstånd från kommunfullmäktiges politiker som gäller längre.

Därför att efter detta beslut så återfinns inte ärendet i något protokoll från Kommunfullmäktige. Det är förmodligen inte det enda ärendet som glömts bort i kommunens hus. Men man inte håller reda på vad som är beslutat tidigare.

Vad det beror på är lite svårt att säja. Har man glömt bort det bara? Eller tittar man åt andra hållet och hoppas man hinner genomföra ärendena innan någon upptäcker detta? Oavsett så kostar det medlemmarna i kommun stora belopp. Därför att där har vi sett belopp mellan 30000-40000 tusen i förättningskostnader till enskilda fastighetsägare.

Kommunen har inte fått förnyat mandat av politikerna att utföra vägöverlämningen.

av Admin