Gamla personalparkeringen vid Härjedalens kommunhus. Där har man nyligen byggt ny personalparkering på den östra sidan då man ville åt ytan av den gamla.
Det var attraktiv mark.

Gamla personalparkeringen

Grönmarkerat område är gamla personalparkeringen.Det rödmarkerade området nedanför är där förslaget om att lägga dom tilltänkta nya ladd stationerna.
Förstora bilden.

På något vis känns det som om det blir fel. Motiveringen till att flytta på personalparkeringen till den östra sidan kommunhuset. Det var ändå att det var själva ytan där parkeringen ligger som man ansåg vara attraktivt. Inte grönytan nedanför parkeringen som är rödmarkerat.

Nu måste man nog ta med lite fler aspekter i det hela. Som att E 45 ska man dra om utanför Sveg.
Det kommer att bli laddstationer på fler ställen runt korsningen innan det är klart. Vad ska man ha ytan till på gamla personalparkeringen då? Konstigt nog för någon sorts turistparkering. Nu är vi härjedalingar oftast lite tjuriga i vårat tänkande om att det ska inte förändras för mycket. Det är allmänt känt i hela Sverige.

Gamla personalparkeringen

Men att bygga ett 80 tal nya parkeringsplatser runt kommunhuset verkar vara lite väl mycket storstadskomplex. Detta då det bara var gamla personalparkeringen som det handlade om från början för att frigöra den attraktiva ytan till något bättre. Det var i alla fall motiveringen till flytten av densamma.

Nu är ingenting av det här beslutat ännu. Men nog verkar en arkitekt ha storstilade planer för området. Som även hänger på att Trafikverket utför sin del av kommunens planer. Och Trafikverket är som ni vet alltid snabba från beslut till handling. Kanske skulle bli genomfört inom 10-15 år deras del.

Boende i Sveg vet att det kan det vara lite trångt runtom korsningen i turistider. Men det är betydligt lugnare trafikflöde idag mot för på 1980-90 talet då all turisttrafik skedde på lördagar och söndagar.
I nuläget är trafiken som var på två dygn förut om åren, den har blivit utsprid på veckans alla dagar då man har gjort om vilka dagar det är stugbyte på i fjällen.

Trafik situationen

runt stora korsningen har blivit lugnare med åren. Men att genomföra någon form av skrytbygge a la storstadskomplex kan man tycka vara onödigt på något vis.

Det sattes upp tillfälliga laddstationer nere på gamla personalparkeringen inför sportlovsveckorna. Hur nyttjandegraden av dom har varit framgår inte i dagsläget. Någon har använt en av dom i alla fall då det ligger apelsinskal på marken vid en.
Och någon papperskorg syns inte till.

Samtidigt så är det ingen jätteträngsel runt befintliga laddplatser under trafik intensiva dagar. Åtminstone inte på Teslas laddstation på OkQ8’s område. Visserligen så är dom låst till enbart Tesla och inga andra märken kan ladda där.

Trafikkaos?

Det är inte direkt något trafikkaos på vägen in till gamla personalparkeringen förbi sibylla.
Inte ens när personalparkeringen låg där.

Så att bygga om och göra ett ”laddstopp” för elbilar med ett 80 tal parkeringsplatser blir nog en onödig kostnad för kommunen. När det räcker med små detaljer som övergångsställen på trottoaren från kommunhuset till Folkan.
En av frågorna är att bygga om området som ett ”laddstopp” får folk att välja att åka in till Härjedalen som spontanturist? Och vad kommer detta att kosta kommunen? Och vad kommer kommunen att förlora på att inte välja att bygga om som ett ”laddstopp” med cirka 80 parkeringsplatser?

Många funderingar där svaren inte visar sig förrän i framtiden för detta område.

Frågan handlar egentligen om ett arrendeavtal om var man ska placera dessa laddstationer. På gamla parkeringen eller längre ner mot Ljusnan. Där man tar i anspråk av kommunens grönyta för att göra en asfaltsyta.

Frågan var så komplex att Samhällsutvecklingsutskottet inte kunde fatta beslut utan vidarebefordrade frågan upp till kommunstyrelsen för beslut den 15 mars.

Blir detta verkligen ett bra beslut?

av Admin