Myntets baksida. Nya saker i vägåterlämnandet

Nya saker i vägåterlämnandet börjar dyka upp. Man hittar lite information i sociala medier och tidningar. Däremot hittar man inte korrekt information på kommunens hemsida.

Dessa textrader hittade jag på ett socialt medium från en ordförande i ett utskott.
”Återlämnandet av vägskötseln har tagit rejäl fart. Gå gärna in på kommunens hemsida och ta del av informationen om du är berörd. Man kan t ex mycket väl driva vägen i föreningsform utan lantmäteriförrättning men man måste enas om det tidigt innan lantmäteriets kostnader börjar ticka.”

Den Information som framkommer i den ovanstående kursiva texten, det är sådant som projektledaren skulle ha informerat om i så kallade samrådsmöten i ett tidigt skede i vägåterlämnandet. Och det innan man började blanda in Lantmäteriet. Några sådan informationsmöten verkar inte ha skett från projektledarens sida. (Det ska ha hållits ett informationsmöte i Älvros i tidigt skede (2019) i processen, men det verkar vara allt).

Informationen på Härjedalens kommuns hemsida är knapphändig. Länk information kommunen.

Så hela hanteringen av överlämnandet har blivit fel från början med att all information inte har kommit fram på ett tidigt skede till dom som ska överta sina vägar. ( Detta är dåligt hanterat av Härjedalens Kommun och projektledaren från början).

Projektledare.

Projektledare verkar det som ska bli fler av i detta överlämnande. Detta enligt information om att det är mycket att göra för denne. Så där ska kommunen anställa en hjälpreda för att hinna med arbetet.
En orsak till detta kan vara att allt drar ut på tiden samt projektledaren börjar närma sig pensionsåldern.
(Även om jag personligen har andra funderingar till varför det ska anställas en till).

Nu ska det bli intressant att se hur det hela kommer att fortlöpa med en projektledare till i allt detta. Tjänsten ska utannonseras. (Men har små funderingar på att det redan är bestämt vilken som kommer tillsätta tjänsten. Här får vi se om det kommer att stämma).

Själva vägåterlämnandet fortgår alltjämt.Med tanke på hur stort hela ärendet blivit medialt och fakta framkommer så är det konstigt ändå att kommunen inte pausat det hela för att undersöka vart har man gjort fel i hanteringen, samt informerat och åtgärdat det hela.

Felen!

Det första felet är det här med att man inte hållit samrådsmöten. ( Enskilda telefonsamtal till boende är inte samrådsmöte). I och med det så har inte berörda människor haft tid till överläggningar inom sina små vägområden. Nu framgår det olika saker på själva förrättningsmötena med Lantmäteriet. Och då har deras kostnad börjat ticka redan. Samt att det blir snålt med tid för egna överläggningar innan ni måste ge ett besked.

Sedan så finns det inget politiskt beslut om att fortgå med ärendet från politiskt håll. Det mandatet gick ut den 1 oktober 2022 och är inte förlängt av politikerna.

Man informerar även om att Trafikverket inte ger statsbidrag till andra än förrättade föreningar.
Det är fel, Trafikverket kan ge dig bidrag som enskild person efter en väg om den är berättigad till bidrag. Så även där ger man felaktig information.

Och kostnaderna för att åtgärda vägarna så dom blir godkända för bidragen från Trafikverket kvarstår i kommunens regi. För innan en väg ska bli överlämnad så ska den vara besiktigad och godkänd av Trafikverket, inte av en tjänsteman i kommunen. Här har kommunen en stor underhållsskuld på dessa vägar då man tidigare använt bidragen till annat än det dom har varit avsedda för.

Nya saker i vägåterlämnandet.

Här handlar det om öppenhet och transparens från kommunen i att informera rätt, och i tid.
Att man inte har haft denna öppenhet och transparens orsakar medborgarna onödiga kostnader. Länk tidigare skrivelse. Men i den dåliga hanteringen framkommer det mera fakta hela tiden. (Här är det konstigt att någon inte stämt kommunen för att man inte följt hur sådana här ärenden ska gå till. Men förmodligen så finns det ingen som är tillräckligt kapitalstark för att stå för kostnaderna om man förlorar ett sådant mål). Och det vet kommunen om. Men en JO anmälan är gratis att göra. Länk Justitieombudsmannen. En sådan har alla rätt att göra och är kostnadsfri för dig som drabbad medborgare. (Läs noga och fundera vad som gäller på JO’s hemsida, men man kan anmäla enskilda tjänstemän liksom hela kommunen. Och anser dom att något är olagligt så sköter dom allt med polisanmälan och sådant).

En annan intressant sak är att kommunen ofta gömmer sig bakom lagar och paragrafer när det är något som dom vill göra. Men om det är något du vill att dom ska göra så struntar kommunen i att det finns lagar och paragrafer som man måste följa. Det är nog det man kallar makt, och man vet att man inte blir straffad som kommun.

Det är inget fel att erkänna att man gjort fel, bara börja göra rätt så är saken löst.

av Admin