Håller korthuset på att rämna?

Håller korthuset på att rämna? Det kan verka så då det politiska styret säger en sak och tjänstemän/chefer en annan.

Det handlar om demensboendet i Hede och Funäsdalen som blev avvecklad och i stället omvandlade till några SÄBO platser (Särskilt boende för äldre). Nu börjar det framkomma att på SÄBO platser så får du inte själv välja vart du ska bo enligt lag. Är det därför man har omvandlat rena demensboende till dessa SÄBO?

För då kan man flytta omkring folk med stöd av lagen. Enligt två stycken artiklar i TH så framkommer det motstridiga uppgifter mellan politikerna och tjänstemännen. I artikel nummer ett så framkommer det att man nu tvångsförflyttar en dement man från Hede till Sveg.
I Hede, där allt har fungerat för den demente när denna bodde på det numera stängda loftet. Samt att närmaste anhörig flyttade till Hede från Vemdalen för att kunna besöka sin make på daglig basis. Nu blir denne tvångsförflyttad från Hede till Sveg på grund av att nu behöver han specialistvård, som enbart finns i Sveg efter stängningen av Loftet. Länk Artikel TH.

Här börjar den sluga planen om ekonomiska nerskärningar komma i dagen. Här säger man att det blir ingen skillnad med SÄBO platser jämfört med demensplatser. Däremot blir det billigare då man inte behöver ha specialistpersonal på dessa SÄBO platser. Alltså har man farit fram med en slug plan för att enbart skära ner på personalkostnaderna för Hede och Funäsdalen. Utan att ta hänsyn till människan.

Håller korthuset på att rämna?

Här refererar man till till ett svar i artikel nummer två från socialchefen där hon hänvisar till att enligt lagen så kan man tvångsförflytta folk som bor på SÄBO och behöver specialistvård för demens. Och att när man fått ett biståndsbeslut inte har någon laglig rätt att välja placeringsort. Ja så kan det vara.
Men det är intressant att socialchefen även i det här fallet skyller på politiska beslut. För det är ändå hon som tar fram mycket av underlagen som det ska fattas politiska beslut på. Länk Artikel TH.

Utgår man från artiklarna så börjar lägre tjänstemän/chefer skylla ifrån sig på politikerna om dessa beslut som drabbar medborgarna. Samtidigt som styrande politiker säger att tjänstemännen/chefer sköter sånt helt och hållet själv. Så vad är rätt?

Så håller korthuset på att rämna när socialchefen börjar skylla på politikerna? För det är ändå politikerna som ska styra och ge socialchefen direktiv om hur denne ska arbeta. Visserligen så sitter det en chef högst upp i kommunen, men denne ska styra sina medarbetare efter dom beslut som fattas av politikerna. Och se till att ärendena är objektiva i sina beredningar. Beslutsunderlagen är underlaget till politikerna för att kunna fatta korrekta beslut på.

Gunnel Gyllander Kommunchef.
Gunnel Gyllander. Kommunchef Härjedalens kommun.

Även om du är dement så är du skattebetalare i kommunen, och bör behandlas med värdighet från kommunens sida. Även anhöriga bidrar med skattepengar. Så varför behandlar inte kommunen dessa med värdighet och efter allas lika värde? Däremot så ser siffrorna vackra ut på bekostnad av våra äldre.

Allas lika Värde?

Föregående allt det här så finns det en insändare som Anders Häggkvist svarar på, en insändare från en Hedebo i TH. Länk insändare i TH Där skribenten ifrågasätter detta med att den enbart är omdisponering av lokaler där i Hede. Socialutskottets ordförande svara tillsammans med vice ordförande omgående och citerar från det svaret ”Ingen inneboende person i Funäsdalen eller Hede har behövt tvångsförflyttats till andra orter på grund av platsbrist.” Länk svar TH.
Detta svar publicerades den 16 Februari 2023. Den 22 februari 2023 så framkommer det av den första artikeln i TH att nu, har en tvångsförflyttning inträffat. Men det kan stämma som dom svarade. Ingen har vid tidpunkten som dom skrev sitt svar.

Anders Häggkvist(C) ordförande socialutskottet.
Christer Nordqvist(S) vice ordförande socialutskottet.

7 dagar efter svaret så inträffar en tvångsförflyttning enligt tidningsrubrikerna.

Detta för att man omvandlat demensplatserna till SÄBO platser och där kan man med lagstöd tvångsförflytta folk. Men att det inte skulle gå mer än 7 dagar från deras svar i tidningen till att det inträffade enligt tidningens utgivande datum då. Den tvångsförflyttades maka fick reda på tvångsförflyttningen dagen innan Anders och Christers svar kom ut i TH som svar på en insändaren från en annan Hedebo.Länk. Alltså en vecka innan artikeln om tvångsförflyttningen. Så frågan är om Häggkvist/Nordqvist visste om beslutet om tvångsförflyttning när man skrev sitt svar? Och då brukarens anhöriga fått beskedet dagen före deras svar kom till tidningen!

Svaret borde vara ja.

Detta då makan visste om det dagen innan insändaren och svaret kom ut i tidningen. För insändaren och svaret kom ut samma kväll. Så när dom gav svaret, så då bör beslutet om tvångsförflyttning redan varit fattat.

Citerar ur svaret på insändaren.
”Kösituation och behovet av specialiserad vård kan i vissa fall leda till att man blir erbjuden plats på andra orter. En verklighet och förhållningssätt vi delar med övriga Sverige. Vårt prioriterade fokus är dock alltid att brukarens behov går i första hand.”

Observera att man ska bli erbjuden, inte tvångsförflyttad enligt Anders och Christers svar på insändaren.

I slutrepliken till Anders och Christers svar Länk så finner man detta ”Jag vet att frågan om nedläggning av demensavdelningarna har varit upp i styrelsemöte hos socialdemokraterna och ledamotsmötet i höstas och de vill att demensboende ska vara kvar i Hede och i Funäsdalen. Hur kan då Christer Nordkvist (S) vara med och besluta om nedläggning i socialutskottet?”

Svaret på slutrepliken.

”Svaret på det är parti överenskommelsen som som dom styrande har mellan sig för att få makten.
Och enligt den så är det så här att ni gör som vi har kommit överens om. För annars så bryter ni överenskommelsen och går emot vad erat parti kommit överens om och då kan ni bli uteslutna ur erat parti. (Förklarar även varför dessa partier är så samstämmiga och inte har egna personliga viljor och åsikter i omröstningar. Man har ledband/koppel på sig.)”

Så. Håller korthuset på att rämna? Detta då verkligheten verkar visa sig vara en annan mot för vad man informerat om. Eller i alla fall hur människor som är drabbad uppfattar sakerna. Helt annorlunda mot för styrande politiker och tjänstemän/chefer.

Här verkar Härjedalens kommun tycka att lagen ska man följa när det gynnar dom, inte när den gynnar dig som medborgare. Då tummar man gärna på den, då man kan inte bli straffad som kommun.

I övriga medier ser man varje vecka insändare om olika saker som medborgarna är missnöjd över. Nu senast är det något om svågerpolitiken inom anställningar. Läs TH opinon. Närmaste tiden föregående det så har det varit just demensplatser och vägåterlämnandet. Ja just, en om att lämna ett parti som medlem.
Så medborgarna protesterar, men till vilken nytta då dom styrande tjänstemännen och politikerna ruskar på sig och går vidare som om ingenting har hänt. Lätt hänt när man har mellan 65 till 100 tusen i månadslön. Då verkar man känna att man kan vara lite eljest mot medborgarna, då man ändå tjänar bra med pengar.

Men, håller korthuset på att rämna?

Då man inom Härjedalens Kommun verkar tycka att: Medborgarna är till för kommunen, och inte kommunen för medborgarna.

av Admin