Kokning dricksvatten

Kokning dricksvatten i Lofsdalen fortsätter. Det var den 1 mars som det blev en vattenläcka som påverkade vissa delar av Lofsdalen. Rekommendations från kommunen var att koka vattnet efter som man lagat läckan. Den 6 mars så har det inte blivit godkända vattenprover.
Därför fortsätter rekommendationen att koka vattnet fram till den 9 mars då nya proverna blivit analyserad.

Anledningen till kokningsrekommendationen är att tjänligt dricksvatten inte kan garanteras på grund av ledningsbrott på en vattenledning. Vattnet är nu påsläppt i ledningarna igen. I del av Lofsdalen. Kokningsrekommendation gäller till provsvar från två separata provtagningstillfällen är godkända. Nytt besked ger man tidigast måndag 6 mars.

Kokning dricksvatten gäller alltså till minst den 9/3.

av Admin