Återremiss igen

Återremiss igen av Härjedalsförslaget. Förslaget som skall ersätta medborgarförlag enligt styrande partier. På torsdagen den andra mars var det kommunfullmäktige. Och där blev det återremiss igen på det planerade härjedalsförslaget.

Tanken med Härjedalsförslaget, är att det ska ersätta medborgarförslagen. Länk.
Det kommer att fungera på samma sätt att man kan lämna in via brev eller lämna dom digitalt vi kommunens hemsida. Skillnaden är att där måste du få några (20 st) som stödjer ditt förslag. Andra via brev eller via digital signering med bank ID.

Här anförde man lite synpunkter från oppositionen på just hur själva utformningen av detaljerna i förslaget.

  • Antalet som måste stödja förslaget står inte i proposition till befolkningsmängden i Härjedalen.
    (Östersund har cirka 50 000 invånare och där måste 25 st stödja förslaget, Härjedalen har 10 000 invånare och här måste 20 stödja förslaget)
  • Man använder riktlinjer i stället för ett ordentligt styrdokument som reglerar hur man måste göra.
  • Härjedalsförslaget frångår lagarna om medborgarförslag i kommunallagen. (Här handlar det om demokratiska rättigheter för dig som medborgare som man reglerar i kommunallagen)
  • En försämring av demokratin för medborgarna då Härjedalsförslaget inte är reglerat i kommunallagen.(Detta då ingen lag reglerar det man kallar Härjedalsförslaget)

Återremiss igen

Härjedalsförslaget blev återremitterat den 28 november första gången. Detta på liknande argument.
Kommunen anför att medborgarförslag är en stor arbetsbelastning för tjänstemännen, och det är därför dom vill införa den här modellen. Och nu måste förslaget bli berett på nytt som det heter.

I Östersund

kallar man det fortfarande för medborgarförslag. Här nedan ett utdrag ur deras kriterier för inlämnande. Länk.
”När du har skickat in ditt medborgarförslag kan det ta upp till en vecka innan det publiceras för omröstning. Sedan behöver ditt förslag minst 25 underskrifter inom en månad för att vi ska behandla det. 

Förslaget presenteras därefter för politikerna vid följande kommun­fullmäktigesammanträde. Om ditt förslag hinner få 25 röster på mindre än en månad kan det i särskilda fall bli anmält till kommunfullmäktige tidigare. Kommun­full­mäktiges ordförande avgör om det är möjligt eller inte.

av Admin