Monolog/dialog,

Monolog/dialog, vad är vad?? Kanske något för Härjedalens Kommun att lära sig. Vad menar jag nu då?

Utdrag om vad som är vad.

Monolog, ett längre tal från en person. Vanligt i bland annat massmedia, undervisning, ståuppkomik, och i andra teatersammanhang.

Dialog är ett begrepp som har en mer djupgående betydelse än det vi kallar ”samtal” eller ”diskussion”. En dialogisk kultur präglas av likvärdighet och inkludering – det handlar om att tänka tillsammans och verkligen lyssna på varandra, snarare än att försvara och argumentera för sina egna, personliga åsikter.

Skillnaden

Förstår ni skillnaden? Men det verkar inte Härjedalens Kommun göra. För där framför man ofta monologer i och med att man för det mesta går ut och säger nu ska vi göra så här. Istället för att föra en dialog där man frågar om vad människor tycker om olika saker som man vill förändra. Föra en dialog med folk före och inte sedan man redan infört olika saker och måste försvara det likt ”en dåres försvarstal” i monologer i media.

Vägåterlämnandet, Äldreplanen

Läser man man lite i olika offentliga dokument och rapporter i och från kommunen. Så står det ofta att man ska föra dialoger med medborgarna. Vi kan ta några exempel.

Citerar från 5 stycket första meningen i äldreplanen.
”Planen ska utvärderas och revideras över tid i samverkan med berörda brukare och närstående i exempelvis återkommande medborgardialoger.”
Därför att vid omvandlingen av Loftet i Hede så har man inte haft dialoger utan monologer där man gick ut och sa att nu har vi bestämt. Medborgarna försöker ofta få till dialoger via insändare i efterhand. Men dom bemöts ofta av fortsatta monologer.

Vägåterlämnandet.
Där ska man i samband med detta ha medborgardialoger. Men på informationsmötena tillsammans med lantmäteriet så framkommer det att man har bara att acceptera detta. Det är inte heller en dialog, utan en monolog där man måste snabbt välja mellan pest eller kolera.

Så med allt detta i åtanke så är Härjedalens Kommun väldigt dålig på att följa det man själv skriver om att man ska ha dialoger med befolkningen, utan det blir oftast en monolog till skattebetalarna.

Därför är detta något att fundera över, vad är monolog/dialog?

av Admin