Härjegårdars hyreshöjning 2023

Härjegårdars hyreshöjning 2023. Enligt kommunens hemsida så blev hyreshöjningen 3,8 procent för lägenheter med varmhyra och med 4,1 procent för lägenheter där hushållsel ingår.

Hyreshöjningen kompenserar tyvärr inte för bolagets ökade kostnader 2023. Det innebär att budgeten för underhåll reduceras med 2 miljoner kronor under 2023, säger Hans Heuser, vd för Härjegårdar.

Härjegårdars hyreshöjning 2023

Höjningen motsvarar 190 kronor per månad för lägenheter med varmhyra. Och 205 kronor per månad för lägenheter där hushållsel ingår vid en månadshyra på 5 000 kronor. Hyreshöjningen beror på ökade driftkostnader. (el, vatten, avlopp, fjärrvärme och fastighetsskötsel) samt ökade kostnader för räntor, löner och ökade underhållskostnader (främst materialkostnader).

av Admin