Nominera

Nominera kandidater till Årets folkhälsoinsats 2023. Nu är det dags att nominera kandidater till Region Jämtland Härjedalens pris Årets folkhälsoinsats.

Utmärkelsen tilldelas personer, organisationer. Sammanslutningar eller offentliga verksamheter med koppling till länet. Som på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan. Det innebär att den du vill nominera har bidragit till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande. Samt ökat den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället. Insatserna ska i första hand ha blivit genomfört under år 2022. Förra gick priset till Bräcke Sportklubb.

Förslag eller ansökan ska vara inlämnade senast 26 februari – antingen via e-post till region@regionjh.se, ange diarienummer RS/704/2022 i ärendemeningen. Eller via post till Regionstyrelsen, box 654, 831 27 Östersund. Märk kuvertet med diarienummer RS/704/2022 .

Prissumman är 10 000 kronor och kan bli utdelad ut till en enskild eller delad mellan flera pristagare.

För mer information kontakta:

Eva-Lena Åstrand
Telefon: 063-14 77 70
E-post: eva-lena.astrand@regionjh.se, ange då DNR RS/704/2022 i ärendemeningen i e-postmeddelandet.

av Admin