Insändare: Nedläggning av demensboenden

Insändare: Nedläggning av demensboenden.
Kan personer, som oavsett typ av demenssjukdom, få sina unika behov tillgodosedda på Hedegården och Fjällsol nu när de specifika demensvårdsplatserna där är borttagna? 
Ja eller nej?

Det är svårt att tolka intervjun med Anders Häggkvist (C), ordförande i socialutskottet. I Tidningen Härjedalen den 2 november 2022 och insändare/debattartikel i TH den 16 november 2022 från delar av socialutskottet på annat sätt än att svaret på den frågan är nej.

I intervjun så framkommer det bl.a. att: – ”Med beslutet i socialutskottet så finns det tre specialiserade demensboenden kvar i Härjedalen, två i Sveg och ett i Ytterhogdal”

I insändaren/debattartikeln så kan man bl.a. läsa ”De personer som är i behov av mer specificerad demensvård bland annat utifrån läkares inrådan kommer att få den utförd i ett bättre utformat demensboende någon annanstans i kommunen”.

Både ovan nämnda intervju och insändare/debattartikel har hos befolkningen helt förståeligt skapat en stor oro över de konsekvenser som nedläggningen av de båda demensvårdsavdelningarna kan medföra. PRO:s skrivelse till kommunstyrelsen sätter ord på den oro som i dagsläget upplevs av många. Som bilagor till skrivelsen så finns namnunderskrifter av 1000 personer som protesterar mot nedläggning av demensboende i Hede och Funäsdalen.

I dokument

till oss förtroendevalda så finns information om bl.a. både antal och typ av platser inom äldreomsorgen i Härjedalen. År 2022 fanns det totalt 153 platser och nu 2023 finns det 148 platser. En minskning med 5 platser som bedöms ge en besparing på mindre än en miljon genom att man tar bort 1,62 årsarbetare (vårdbiträde/undersköterska). 

Antalet specifika demensplatser minskar från 46 till 34. Hela minskningen med 12 platser görs i Hede och Funäsdalen. Vilket medför att samtliga specifika demensplatser på dessa orter är borttagna. Planerad ökning av korttidsplatser i Hede från 1 till 2 verkställs inte trots att det i tjänsteskrivelsen (Dnr KS 2022/887) som ligger till grund för ”omställningen av Hedegården” framgår att det finns behov av fler korttidsplatser där. I Funäsdalen minskas antalet korttidsplatser från 3 till 2.

Grundproblemet i vår kommun är inte brist på resurser utan det handlar mer om hur resurserna används och vilka prioriteringar som görs. 

Vi fyra partier, Vox Humana, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att de båda demensvårdsavdelningarna i Hede och Funäsdalen åter ska öppnas. 

Karin Holmin, Oppositionsråd (VH)        Jeannette Ek (V)       Maria Ekelund (VH)

Bengt-Arne, Baben, Persson (L)     Margareta Persson-Mahmoud (KD)

av Admin