Insändare: Svar till (S) (C) (M)

Missvisande information gällande vägåterlämnandet av styret.

Vi inom Sverigedemokraterna kan bara hålla med. Det tar tid och är kostsamt men det blir extra kostsamt för kommunmedlemmarna på grund av att kommunen ger missvisande information. Felinformation gällande att det ska vara enklare att övertyga kommunmedlemmarna om att en förrättning är den enda utvägen.
Att vägarna ska rustas upp anser även vi inom Sverigedemokraterna. Men varför behöver dom rustas upp? o, för att styret inte har underhållit vägarna från början. Med andra ord  är det kommunen som ökat underhållsskulden och kostnaderna angående dessa vägar genom åren.  

Omställningskostnaden för allt detta  kommer att ta  många år att hämta igen, både för kommunen och enskilda fastighetsägare. Det intressanta är att ni inte nämner några siffror som visar på besparingen som blir för kommunmedlemmarna?

Slump

Ni skriver att det inte är någon slump att de flesta andra kommuner lämnar ifrån sig vägarna. Ni nämner aldrig att det finns kommuner som gör tvärtom. Att dom tar över skötseln av vägarna t.ex Skellefteå, Orsa.

Ni skriver att en paus av vägåterlämnandet inte löser några problem. Självklart så ska man bereda ärendet under den pausen med att ta fram korrekta siffror som är dagsaktuella samt utreda om det finns andra alternativ.

Enligt beslutet som är fattat löpte tiden för återlämnandet ut 1 oktober 2022 för att enligt beslutet skulle alla vägar vara återlämnade fram till dess. Detta har inte skett, det finns heller inget politiskt fattat beslut om att gå vidare i ärendet.

Det är inte ansvarstagande mot kommunmedlemmarna med att låta dem ta hela förrättningskostnaden?

Styret nämner i debattartikel  att skattemedel inte ska gå till fritidshusägare.

Är det politiskt korrekt att vi i hela Härjedalens kommun ska vara med att betala de nya reningsverken på 1,3 miljarder i västra Härjedalen som fritidshus ägarna har bidragit till? 

Oppositionen har kommit med förslag med hur man kan lösa kostnaden för snöröjningen, men styret vill inte lyssna på det örat.

 

Sverigedemokraterna Härjedalen
Ted Länsberg Jan Johansson
Billy Anklew Lukas Segolsson

Notering.
Insändare: Svar till deras insändare i TH som enbart inskickades till TH och ej Svegsbygdens.se.
Länk till förlängningsbeslutet i KF 2020-06-22 Film 16 minuter.

av Admin