Riksväg 84. Trafikolycka med lastbil och personbil. Olyckan påverkar trafiken på sträckan.

Olycka flera fordon i höjd med Östberget. Väg 84 från Linsell till Glissjöberg båda riktningarna i Jämtlands län. Vägen är avstängd under räddningsarbetet.

Riksväg 84. Trafikolycka
Östberget

Två personer har lastats i ambulans och förts till vård..

av Admin