Förrättningskostnaderna en dyr affär för medborgarna

Blir förrättningskostnaderna en dyr affär för medborgarna i Härjedalen? Ja det ser ut så om man tittar på lantmäteriets hemsida.

Nedan lite uppgifter från lantmäteriets sida angående förrättningskostnader:
En lantmäteriförrättning innebär en hel del arbete för att vi ska kunna trygga ägandet och säkra vem som äger vad, både idag och i framtiden. Det skapar värde för dig som till exempel vill bygga ett hus, sälja av en bit mark, få visshet om var gränsen går eller använda din fastighet som säkerhet för att låna pengar.

Det kostar mellan 50 000 till 100 000 kronor – ibland mer.

I ett vanligt ärende blir kostnaden ofta 50 000 till 100 000 kronor, ibland betydligt mer. I kostnaden ingår ett grundbelopp för alla ansökningar som lämna in, och i vissa fall ett tilläggsbelopp, samt en kostnad per timme:

 • Grundbeloppet är 6 500 kronor. Men det kostar mer om det är sex eller fler fastigheter inblandade – då lägger vi på ett tilläggsbelopp. Grund- och tilläggsbeloppet blir tillsammans mellan 6 500 och 18 500 kronor.
 • En kostnad per timme för allt vårt arbete med din ansökan. Kostnaden är 800–1 600 kronor i timmen.

Alla förrättningstjänster är momsfria. Våra kostnader är styrda av instruktionen för Lantmäteriet och av förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar.
Allt arbete med ansökan kostar!
Vi tar betalt för allt arbete med ansökan och de åtgärder ni ansöker om, oavsett hur det slutar:

 • om det ni ansöker om går att genomföra
 • om det ni ansöker om inte går att genomföra
 • om ni tar tillbaka ansökan.

Det arbete vi tar betalt för börjar direkt när ansökan kommer in. Till exempel behöver vi kontrollera om ni har rätt att ansöka om ändringar på fastigheten och om ansökan innehåller det som behövs. Även om ni skulle ta tillbaka ansökan direkt blir kostnaden minst 6 500-18 500 kronor.

Nu ska vi börja räkna lite.

Vi börjar med att tänka att det är 8 stycken efter en väg där alla är överens och vill ha förrättning.
Där borde alla tomtgränser vara klar sedan länge då alla markägarfrågor stått stilla i minst 20 år.
Grundavgiften är 6500 kronor och det borde inte vara någon större arbetsbörda med antalet timmar som lantmäteriet lägger ner. Det är nu det konstiga infaller när man får förrättningskostnaden. Över 150 000 kronor. Fast man var överens om att begära förrättningen.

Vi tar 150 000 kronor och räknar bort den högre summan som lantmäteriet uppger, 18 500 kronor.
Då får vi kvar 131 500 kronor. Den delar vi med det högre beloppet som dom har som timtaxa. Det blir 82 timmar. Alltså så vill man ha betalt för heltid i två veckor för att göra en förrättning på 2.5 kilometer grusväg och 8 andelsägare. Som ändå var överens om detta.

262 vägar.

Härjedalens kommun har begärt, eller ska begära förrättning på 262 vägar inom Härjedalen. Tar vi och räknar på den där kostnaden på 150 000 kronor gånger 262 vägar, så hamnar vi på en totalkostnad på
39,3 miljoner som dom enskilda andelsägarna kommer att få bekosta i denna förrättning (förmodligen mer). Det är en avsevärd kostnad som kommunen påför sina enskilda medborgare för att spara 1.5 miljoner per år.

Blir förrättningskostnaderna en dyr affär för medborgarna?

Inte för alla, men för huvuddelen som bor utan för tätorterna och tätbebyggt område. Visserligen så får många av dom vägarna stadsbidrag från trafikverket, om dom inte är av obetydlig längd som man kallar det. Men det tar nog mången år innan förrättningskostnaden är intjänad då man har löpande utgifter i underhåll på vägarna.

Enligt information på Trafikverkets hemsida så ska en väg vara cirka 1000 meter för att få bidrag. Under 1000 meter är nog det man kallar för obetydlig längd.

Förutsättningar för årligt driftbidrag:

 • För att kunna söka årligt driftbidrag ska det vara en sammanhängde väg på cirka 1 kilometer eller längre till fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet och tillgodose ett kommunikationsbehov. Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag.
 • Vägar inom områden med detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) där en kommun är väghållare enligt 5 § väglagen (1971:948) får inte årligt driftbidrag.
 • Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation eller genom en överenskommelse som godkänts av Trafikverket.
 • Det är väghållarna som har ansvar för väghållningen, även efter att driftbidrag beviljats
 • Vägar som får driftbidrag ska hållas öppna för allmän trafik och underhållas väl.
 • Vi betalar ut det årliga driftbidraget i efterskott för varje kalenderår.
 • Om en väg stängs för trafik utan Trafikverkets medgivande, eller om vägens underhåll är eftersatt, får Trafikverket besluta att beviljat driftbidrag inte ska betalas ut.
 • Bidraget beviljas för en femårsperiod. Om förutsättningarna under femårsperioden förändras så har Trafikverkets Region möjlighet att ändra beslutet.

Därför kan det vara svårt att få bidrag från Trafikverket,

väglängden är för kort, vägen är i för dåligt skick från början. Så där ska man verkligen kontrollera om vägen ingår i bidrag och om den är besiktad och godkänd innan man tar över den. Oavsett i vilken av formerna som man väljer (Blir tvingad) att ta över vägen.
Förrättning av lantmäteriet, egen förening, sköter den helt privat. Härjedalens kommun har jobbat med det här i fyra år, ni har 14 dagar på er att komma överens och bestämma er för hur ni ska göra!

Grunden till detta förslag

verkar ha kommit fram mellan 2016 till 2019. Och enda likheten med dom åren är att moderaterna och centern var med i styret under hela den tidsperioden. Liberalerna var med i minoritetsstyret mellan 2016-2018, och dom är idag emot vägåterlämnandet. Så om det är ett Centerförslag eller ett Moderatförslag är lite svårt att sia om. Då man inte hittar ärendet i protokollen före 2019. Men båda partierna driver frågan lika hårt idag och försvarar förslaget som bra. Var Socialdemokraterna står i frågan har inte framkommit riktigt. Men med tanke på att Ordförande i kommunstyrelsen (S) har godkänt några iniativsärenden i frågan, kan tyda att dom inte är fullt så förtjust i ärendet och kan vara bundna av samarbetsavtal med C och M.

Men medborgarna börjar inse att det kommer att kosta dom massvis av pengar i förrättningskostnader. Och protesterna börjar sprida sig i insändare i olika medier.

av Admin