Minskar kommunen på rena demensplatser?. Förlängd gratifikations tid

Förlängd gratifikations tid för corona pengarna till personalen inom kommunen.

Våren 2022 beslutade man inom Härjedalens kommun om en gratifikation till dom anställda i kommunen.
Det har varit lite olika besked om hur man har kunnat använda och ta ut dom pengarna för olika aktiviteter under tiden. Många i olika personalgrupper försökte ta ut detta inför julen 2022.
Men då slog just corona till igen.

Detta resulterade att många olika personalgrupper blev tvungen att ställa in sina tänkta saker på grund av sjukdom.
Här hade Sverigedemokraterna lagt ett iniativärende om en förlängning av detta, så alla skulle ha möjligheten att utnyttja denna gratifikation.

Det iniativärendet beslutade man i under dagen. Kommunledningsutskottet förslag i ärendet var att avslå det hela. Men i kommunstyrelsen så bestämde man att förlänga tiden till den 31 juni 2023.
Så nu får dom som var tvungen att ställa in sina planerade utnyttjande av detta en ny chans att få sin belöning med förlängd gratifikations tid.

Ur förslaget från den 2 mars 2022.
”Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2 000 kr per anställd för att stärka arbetsglädje och arbetsgemenskap i arbetslagen att man fritt kan använda på varje arbetsplats. Kommunens riktlinjer för representation ska följas.”

Ni som inte kunde ta del av detta får en ny chans fram till 31 juni 2023.

av Admin