Regionen satsar på folktandvården

Regionen satsar på folktandvården,Regionövergripande satsning på Folktandvården inom Jämtland Härjedalen.
Den politiska majoriteten har gett regiondirektör Anders Byström i uppdrag att genomföra en samlad satsning på länets Folktandvård. Detta för att säkerställa tillgången till personal. En områdesövergripande lönesatsning är en av åtgärderna som planeras.

Folktandvården står, liksom hela regionen, inför en rad utmaningar. År 2020 gjorde man en särskild genomlysning av Folktandvården som resulterade i rapporten ”Folktandvårdens uppdrag” (HSN/275/2020). I rapporten finns en rad frågeställningar som rör verksamheten, utveckling och förändring men även utmaningarna kopplat till rekrytering och ekonomi.

Det råder hög konkurrens om den personal som vår Folktandvård behöver. Det gäller inte bara tandläkare utan alla yrkesgrupper. Att erbjuda mer konkurrenskraftiga löner är en av de åtgärder vi ser att man behöver vidta för att underlätta rekryteringen, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Utöver höjda löner ska satsningen även innebära ökat fokus och utveckling av tekniska lösningar som kan effektivisera arbetet som exempelvis digital avtrycksteknik, sms-kallelser, digitala incheckningsdiskar och röststyrd diktering. Även tidsbokning via 1177.se ska bli införd samt att möjligheten till digitala konsultationer ska ses över. Målsättningen är att prioritera insatser som till viss del kan möta Folktandvårdens utmaningar på såväl kort som lång sikt. Att stärka medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis forskning är också något som nu ska ses över för att öka attraktionskraften för Folktandvården som arbetsgivare.

Detta meddelar Regionen via ett pressmedelande på sin hemsida.
Här kan vi bara hoppas att det hjälper Härjedalen att få fler tandläkare när Regionen satsar på folktandvården

av Admin