Myntets baksida. Nya saker i vägåterlämnandet

Myntets baksida i vägåterlämnandet.
Det är dom stora förrättningskostnaderna hos lantmäteriet som nu många är drabbad av.
Allt på grund av den dåliga hanteringen i ärendet från kommunens sida.

Enligt uppgift så ska förfaringssättet i ett såndana här ärenden vara att kommunen ska hålla samrådsmöten. Före med människor som blir påverkad av sånt här.
Det har kommunen inte gjort utan man har ett förättningsmöte med lantmäteriet och där har man cirka en till två veckor på sig att meddela hur man vill göra.

Där finns det tre vägar att gå som den verkar.
1. Alla är överens om att bilda den förrättade föreningen och få statsbidrag på vägen. Vilket förmodligen kommer att ta minst 20 år innan dom uppnått summan som förrättningen kostade. Är man inte överens så blir det en tvångsförrättning och en räkning dimper ner i brevlådan.

2. Alla är överens om att man bildar en vanlig förening. Där man även kan få statsbidrag för sin väg.
Då slipper man förättningskostnaden. Men om någon inte vill betala sin del i vägen. Så där finns det inga lagliga medel att ta till för att kräva in betalning.

3. Alla är överens om att vi sköter vägen själv och tar kostnaderna själva. Kostnaderna i det fallet kan vara egen tid i form av att person A skottar vägen och alla hjälps åt med kanske bränsle för fordonet som finns. Det bör förmodligen över tid bli den billigast varianten. Nackdelen kan vara att då får man förmodligen inget bidrag från trafikverket på vägen. Men enligt information från kommunens hemsida så ska enskilda personer kunna få dessa bidrag, förmodligen lite krångligare bara.

Kontentan är att alla ska vara överens om hur man ska göra. Oavsett vilken väg man väljer.

Väg 4?

Det skulle kunna finnas en väg 4 i allt detta. Det är att kommunen tar en förrättning av hela Härjedalen
och driver alla vägar som en förening. Då bibehåller man statsbidragen samt att all kostnad fördelas ut på alla fastighetsägare i Härjedalen. Har man undersökt ett liknande alternativ?

Varför har man inte hållit samrådsmöten?

Kommunen har inte hållit samrådsmöten i god tid med alla inblandade så man har kunnat gå igenom vad som är den bästa vägen och alternativ. Utan håller nu så kallade förrättningsmöten tillsammans med lantmäteriet och i och med det så föreligger det en automatisk kostnad i ärendet.

Den kostnaden kan man komma bort ifrån om man väljer alternativ 2 och 3 ovan.
Och meddelar detta till kommunen. Då får kommunen ta kostnaden som uppstått från lantmäteriet då det är kommunen som begärt förrättning. För lantmäteriet tar betalt för tiden dom lagt ner oavsett om det blir en förrättning.
Allt detta ska kommunen ha informerat om i dessa samrådsmöten på ett tidigt skede i processen.

Så här står det på kommunens hemsida om vägöverlämnadet.

  • Tiden för att lämna över skötsel av enskilda vägar pågår tills uppdraget är slutfört.
  • Ersättningsbelopp för sommar- och vinterunderhåll kan endast sökas av samfällighetsföreningar eller gemensamhetsanläggningar för vägar där permanent boende finns.
  • I avvaktan på inrättande av gemensamhetsanläggning, och i fall där väghållningen kan ordnas på ett bra sätt utan förrättning, kan bidraget även sökas av förening eller annan organisation eller enstaka personer enligt Trafikverkets föreskrifter.
  • Ersättningsbeloppet utbetalas inte för vägar av obetydlig längd.
  • I tätorterna avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen, och där det är praktiskt möjligt. Uppdraget pågår tills det är slutfört.

Myntets baksida

Det är att kommunen tvingar på folk onödiga kostnader med att inte hålla samrådsmöten i god tid och informera vad man kan göra i processen. Här försöker man tvinga medborgarna till saker i stället för att kommunicera och föra en dialog med medborgarna.

av Admin