Tillfälliga laddstationer.

Enligt information på kommunens hemsida så ställer Audi, Skistar och Jämtkraft i ett samarbete upp tillfälliga laddstationer på kommunens gamla parkeringsplats över sportloven.

Detta för att att tillgodogöra behovet att kunna ladda sportlovsfirarnas laddbehov under sportlovsresorna.
Länk kommunens artikel. Dom tillfälliga laddpunkterna tar man bort i mitten av mars.

Där låter man även meddela att man ligger i förhandlingar med ett flertal intressenter om att uppföra upp till 24 fasta laddpunkter på platsen i framtiden. Så där räknar kommunen och intressenterna med ökat behov av laddpunkter i Sveg.

Tillfälliga laddstationer för elbilar.

Antagligen ska detta försök bli utvärderat för att se om hur stort behov det föreligger för fler laddstationer.

Information: Elbilen driver med en eller flera elmotorer istället för exempelvis diesel eller bensin. Fördelen med elbil är att de är mycket miljövänligare än bilar som drivs på fossila bränslen. Samt att det är billigare i drift och man framför dom mycket tyst vilket kan leda till minska bullernivåer i städer exempelvis. miljöutsläppen för att tillverka en elbil är likadan som vid tillverkning av en fossildriven bil. Samtidigt så ligger den stora miljöpåverkan från en elbil i batteritillverkningen. Bortser man från det så är elbilar mer miljövänlig då dom ej släpper ut avgaser.

Meningarna går isär huruvida en elbil är så miljövänlig som den faktiskt säger sig vara. Argumenten har varit att de bland annat tär på jordens resurser när det kommer till att tillverka batterierna och andra bildelar. Tillverkningen skapar ett relativt stort koldioxidavtryck. Kort sagt har frågan kring elbilarnas miljöpåverkan uppstått när man ser till hela tillverkningsprocessen och de råmaterial som man använder. Visst, det kan man fundera på men faktum är att ju mer utvecklingen går framåt desto mer “grön” blir även denna process, på grund av bättre material och återvinning med mera

av Admin