Kommunens vägöverlämnande.

Innebär Härjedalens kommuns vägåterlämnande en automatisk kronofogdeskuld för många kommunmedlemmar?
Ja den frågan kan man verkligen ställa sig.
Detta då många medlemmar inom kommunen nu börjar få förättningskostnader på mellan 30.000 – 40.000 kronor från lantmäteriet. Och som ska vara betald inom 1 månad.

För många hushåll innebär det en astronomisk summa som helt plötsligt dimper ner i brevlådan.
Hur många av dom räkningarna kommer att hamna hos kronofogden?

Samtidigt som kommunens kostnader inför återlämnandet verkar ha ökat till ofantliga summor.
Härjedalens kommun hade gjort en kostnadsberäkning för vägåterlämnandet på cirka 32 miljoner kronor. Det innefattade reparation av vägarna så dom ska vara godkända enligt Trafikverkets besiktningsprotokoll. Detta för att trafikverket ska betala ut bidrag för vägarna. Utan godkänd besiktning inga bidrag alltså till dom tvångsförrättade nya föreningarna.

Vid en kontroll av en förening så var kostnaden i kommunen beräknad till cirka 100.000 kronor för reparation av vägarna. Där har reparations kostnaden visat sig vara 16 gånger högre än ursprungssumman som kommunen hade beräknat, från 100 000 till 1.7 miljoner kronor.
Så kommer kommunens kostnader öka med 16 gånger i vägåterlämnandet totalt?

Från 32 miljoner till 512 miljoner om man räknar med samma höjning på reparationskostnaderna på alla vägar. Nu föreligger det förmodligen inte samma reparations behov på alla vägar som ska återlämnas. Men helt klart är att det kommer kosta kommunen avsevärt mycket mer pengar än vad som sagts från början.

Besparingen.

Besparingen som kommunen räknade med, kommer att ta 21 år innan den börjar på att ge just en besparing för kommunen. Där står summan 1.5 miljoner per år i besparing.
Ett omtag i hela vägåterlämnandet måste göras för att utvärdera om den ekonomiska kalkylen stämmer och är försvarbar inför kommunens medlemmar.

Pausa vägåterlämnandet och ta ett omtag i frågan. För har Härjedalens Kommun ekonomi med vägåterlämning utan att det blir en skattehöjning framöver för kommunens medlemmar? Blir det en skattehöjning på sikt så kommer alla betalande medlemmar i kommunen få betala höjningen.
Inte enbart dom nya vägägarna.

Kommunen pratar ofta om likvärdighetsprincipen, men var ligger likvärdigheten i att vissa nu får en räkning på kostnaderna på något som kommunen krävde att ta över på tidigt 70 tal. Nu ska vissa betala för att ta över vägarna medan andra vägar som kommunen inte tog över slipper denna kostnad. Var ligger det likvärdiga i detta?

Sverigedemokraterna Härjedalen. 

Ted Länsberg
Jan Johansson
Billy Anklew
Lukas Segolsson