Förslag: Bygg ut skolan i Funäsdalen

Förslag: Bygg ut skolan i Funäsdalen så att den kan ha två parallella årskurser.

”Kommunledningsutskottet föreslår att skolan i Funäsdalen bygger ut så att den kan rymma två parallella klasser. Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut i frågan.

Därför föreslår Kommunledningsutskottet att arbetet med att lösa situationen på skolan i Funäsdalen blir en utbyggnad av nuvarande skola och att övervåningen på parkeringshuset ingår i ombyggnaden. Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut i frågan.

De senaste åren har antal elever på skolan i Funäsdalen ökat och för en del årskurser har det varit nödvändigt att ha två klasser. Eftersom skolan är byggd för en klass per årskurs har man använt moduler för att alla klasser ska få plats. De moduler som man hyrt har inte motsvarat kraven på bland annat ljudisolering. Nya moduler, motsvarande tre klassrum, har man ställt upp inför vårterminen 2023. Den lilla skolgården har blivit mindre med modulerna. Situationen vid lämning och hämtning av elever är trafikfarlig och på samma yta förekommer varutransporter.

Vid kommunstyrelsens

sammanträde 19 oktober 2022 presenterade man två olika alternativ för utbyggnad av skolan. Det ena alternativet innebär att parkeringshuset bygger man på. Det andra att en ny infart görs för varutransporter; infarten behöver dras på mark som kommunen inte äger. Kommunstyrelsen ville även ha en utredning om tänkbara platser att bygga en ny skola på. Kommunstyrelsens inriktning för det fortsatta arbetet var att ha sammanhållen skola (F-9) och att skolan ska kunna ha två parallella årskurser.

Vid kommunstyrelsens möte i november 2022 redovisade stadsarkitekten möjliga platser att bygga en skola på. Kommunen äger inte mark på någon av de platserna. Det är väsentligt högre kostnad att bygga en ny skola än att bygga ut nuvarande skola. Med hänsyn till övriga skolbyggnadsprojekt och kommunens ekonomi är det inte ekonomiskt möjligt att bygga en ny skola.”
Så skriver kommunen på sin hemsida om förslaget om att bygga ut skolan i Funäsdalen.

Förslaget ska gå genom några instanser till för beslut i frågan.
Alla medier skriver som om allt är klappat och klart. Men det är bara ett förslag från kommunledningsutskottet, ej ett färdigt beslut.

Innan förslag: Bygg ut skolan i Funäsdalen

kan bli verklighet så finns det andra skolprojekt före i kön.
Bland annat Hede skola. Därför det blev beslutat om 60 miljoner till renovering och tillbyggnader.
I och för sig så borde dom 60 miljonerna vara undanlagda i kommunkassan till det ändamålet då beslutet om pengarna är taget där.

En sak som glöms bort i hela sammanhanget är Svegs högstadium och Gymnasieskola.
Där har man hållit på med ett flertal utredningar sedan mitten av 2010 talet om hur man ska göra med den skolan. Flytta högstadiet till området vid norra skolan? Det är den senaste utredningen i det fallet, och där har man framkommit att den nybyggnationen inte blir något bra, så det förslaget är förkastat. I alla fall på Norra skolans område. Så om den utredningen går vidare med andra alternativ är det tyst om.

Under tiden som går så hör vi olika rapporter från olika människor som är på Södra skolan i Sveg om hur dåligt det är i lokalerna. Ventilation avstängd och man kan inte vistas i olika delar.
Så här borde Södra skolan ligga högt i prioritet då man hålla på med utredningar sedan många år tillbaka.

Prio 1 före Funäsdalen.

Så Södra skolan Sveg borde i detta fallet ligga som prio 1 före Funäsdalen.
Bland annat därför att år 2016 var man tvungen att stänga köket på grund av mögelskador. Och övrigt underhåll verkar ha lyst med sin frånvaro under lång tid på södra skolan Sveg. Enbart akutreparationer verkar ha utförts.
För kommunen har inte krävt att förvaltningsbolaget ska underhålla byggnaderna, och därför har dom förfallit till det dåliga skick som dom nu är i. Och detta har pågått i årtionden. Alltså det med inget underhåll utan bara akutreparationer.

Snygg fasad, men vad döljer sig under fasaden?

Förslag: Bygg ut skolan i Funäsdalen