Psa Prov

PSA-prov. Region Jämtland Härjedalen inför organiserad prostatacancertestning.

Med start den här veckan börjar erbjudanden om att lämna PSA-prov för att tidigt upptäcka prostatacancer att att bli skickad till alla 50- och 56-åriga män i Jämtland Härjedalen. Erbjudandet kommer hem i brevlådan. Införandet av organiserad prostatatestning, OPT, kan rädda liv och samtidigt skapa en mer jämlik vård. På sikt minskar också belastningen på vården.

Det här har redan införts i en del andra regioner, och syftet är ytterst att rädda liv. OPT ger goda möjligheter att i ett tidigt skede upptäcka allvarlig prostatacancer. Innan sjukdomen sprids och blir obotlig, säger Mia Ajax som är cancersamordnare i Region Jämtland Härjedalen.

PSA-prov

Erbjudandet innebär att 50- och 56-åringar som man framöver ger en möjlighet att göra ett så kallat PSA-prov. Det är ett enkelt blodprov som mäter värdet av prostataspecifikt antigen, som är ett ämne som kommer från prostatan. PSA-värdet stiger vid olika sjukdomar i prostatan. Därför bör ett värde över en viss nivå bör Bli utredd för att ta reda på om orsaken är prostatacancer. Eller om värdet är förhöjt av annan anledning. Om PSA-provet visar ett förhöjt värde erbjuder man individen en mer omfattande undersökning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden här i Region Jämtland Härjedalen har också beslutat att vi även ska erbjuda män som är 62 år PSA-provtagning. Vi börjar med 50- och 56-åringarna nu. Sedan är planen att utöka till 62-åringarna under hösten 2023, säger Mia Ajax.

Den organiserade testningen kommer att spara liv och lidande för de här åldersgrupperna. Det känns naturligtvis bra att fler tumörer kan bli upptäckta i tidigt skede. Och att fler personer kan få genomgå en botande behandling. Därför måste vår ambition vara att fortsätta jobba med den här frågan och då i riktning mot att samtliga män från 50 år och uppåt. På sikt, ska kunna bli erbjuden den här provtagningen, säger Katarina Nyberg Finn som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Detta enligt ett pressmedelande från region J/H. Här kan du läsa hela medelandet från regionen.

av Admin