Stabsläget upphör i Regionen.

Stabsläget upphör i Regionen.

Region Jämtland Härjedalen lämnar stabsläget.
Från och med idag, 26 januari, lämnar regionen stabsläget som varat sedan den 13 december förra året utifrån den ökade smittspridningen.

”Smittspridningen har minskat hos såväl invånare som hos våra medarbetare. Och därmed ser vi inte längre behov av att hantera det som en särskild händelse. Med den typ av organisation som ett stabsläge innebär för att underlätta snabba beslut och åtgärder. Säger Anders Byström. tillförordnad regiondirektör och fortsätter. Samtidigt är vårdplatsläget fortfarande ansträngt vilket vi jobbar hårt med för att lösa genom olika åtgärder. Men majoriteten av dessa frågor kan dock hanteras i ordinarie linje- och mötesstruktur.”

Stabsläget upphör. Detta enligt information på Region Jämtland/Härjedalens hemsida.

Hur det påverkar våra hälsocentraler i Härjedalen finns ingen information om.
Men personalen kan nog slappna av lite då man förmodligen inte behöver står redo och rycka in och arbeta på kort varsel. Det blir mera normalt med att följa sitt schema. Det är bra för en sliten personal som inte fått känna att dom är ledig utan hela tiden haft hängande över sig att tänk om dom ringer in mig snart.

Bra för personalen som har nog så slitsamma scheman.

av Admin