Ny busslinje Hede Funäsdalen

En ny busslinje Hede Funäsdalen är på gång. Den 29/11 2021 så inkom det ett medborgarförslag om en arbetarbuss mellan Hede och Funäsdalen.
”En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen inrättar en busslinje som kan starta i till exempel Hede och ankomma Funäsdalen kl. 7.”
Det ser ut att bli verklighet då Regionstyrelsen beslutade om en ny linje mellan just Hede och Funäsdalen. eller kanske bara en förändring av tidtabellen på befintlig linje.

Ny busslinje Hede Funäsdalen
Arbetarbuss Hede-Funäsdalen?

Om det nu är medborgarförslaget som ligger bakom det ska vi låta vara osagt. Men det verkar som om kommunen lämnat över frågan till Regionen som beslutat om den nya busslinjen.

Regionens Trafikplan 2024 (T24)
Trafikförsörjningsprogrammet visar övergripande mål och inriktning för hur kollektivtrafiken i Jämtlands län ska bli utvecklad på sikt. Tidshorisonten för programmet är kring år 2030.

Linje 631 Funäsdalen-Vemdalen-Sveg

I dagsläget finns ingen möjlighet att arbetspendla från Vemdalen/Hede till Funäsdalen då det helt saknas en morgontur. Att arbetspendla i motsatt riktning från Funäsdalen till Vemdalen/Hede är möjligt med befintliga turer och tider. Trafikförändringen innebär utökning av en morgontur på linje 631 från Vemdalen/Hede till Funäsdalen, vilken möjliggör efterfrågad arbetspendling på sträckan. Den nya morgonturen planerar man så att den ansluter till linje 623 i Funäsdalen för möjlighet att resa vidare mot Tänndalen och Fjällnäs, det gäller dock inte under sommarperioden.

Nu är det Regionfullmäktige som har sista ordet i denna trafikplan, men det ser positivt ut.

av Admin