Avgiftsfri vård Fler ambulanser till Ukraina

Regionenstyrelsen beslutade om att skänka fler ambulanser till Ukraina. Eller mer korrekt ytterligare en.

Hjälpmedels- och förrådsenheten har nu ett fordon som man tidigare använt som ambulans men på senare tid som extra fordon i regionens transportverksamhet. Fordonet har nu blivit ersatt av annat fordon och skulle i stället för att man säljer via KVD kunna bli skänkt som bistånd till Ukraina.

Regnr: EJD073 1st NILSSON V70 AMBULANCE Årsmodell 2014. 452360 km. Nyligen servad. Ingen fungerande medicinteknisk utrustning installerad. Bedömt marknadsvärde ca 40.000 kr.

Fordonet ovan är en uttjänt ambulans, baserat på miltal och årtal. Den är dock besiktat och kan bli använd flera år till. Innan ambulansen säljs eller doneras ska all ID-märkning samt regionmärkning bli borttagen precis som man alltid gör inför en försäljning.

Fler ambulanser till Ukraina
Regionen skänker fler ambulanser till Ukraina.

Viss medicinteknisk utrustning som har utrangerats från den egna verksamheten men som i stället skulle kunna skänkas till Ukraina kan medfölja ambulansen.
I samband med bistånd i form av ambulans samt medicinteknisk utrustning som gåva skall möjligheten att samtidigt skänka överblivet förbrukningsmaterial bli utrett. Detta material bör då skickas med i den övriga leveransen.
Beslutet fattade man på Regionstyrelsen möte den 24/1.
När Regionen ska leverera ambulansen framgår inte.

av Admin