Hotell Tänndalen

Efter ett år av strid ser kampen om Hotell Tänndalen ut att snart vara över. Rivnings- och bygglovet som fastighetsägaren fick för ungefär ett år sedan blev överklagade av den intilliggande bostadsrättsföreningen och andra grannar. Idag avslog Mark- och miljödomstolen överklagandena. 

Det här betyder att rivnings- och bygglovet för det anrika hotellet gäller och om ingen överklagar inom tre veckor så kan hotellet bli rivet. Tanken är att nya bostadsrätter ska bli byggd på platsen. Dessa är tänkta att bli mycket högre än vad hotellet är idag.

Domstolen avslår överklagande av Hotell Tänndalen.

Mark och miljödomstolen anser att det nya bygglovet följer detaljplanen för området.

av Admin