Minskar kommunen på rena demensplatser?. Förlängd gratifikations tid

Minskar kommunen på demensplatser? Här verkar man ta bort dom dedikerade demensplatserna och göra allmänna långvårdsplatser.

Där har vi ett flertal exempel tidigare. Fjällsol i Funäsdalen och Hedegården.
I Hede skulle man flytta ner från översta våningen ner till bottenvåningen. Men i samband med den flytten så försvann 2 av dom dedikerade demensboenden och blev någon form av öppna korttidsplatser eller något sånt. I Hede så anordnade man protestlistor med uppemot 1000 namnunderskrifter mot detta.
Vad som kommer hända med dom är det ingen som vet. För dom styrande i kommunen verkar bara ruska av sig och går vidare precis som ingenting har hänt med insikten att folk glömmer så fort.

Nu verkar det som om samma sak kan vara på gång även på Nymon i Sveg. Och då finns det bara Blåvingen kvar som renodlat demensboende. Vid förfrågningar bland personalen på Nymon så har dom inte fått någon information och vet ingenting om detta.
Vårdplatserna i kommunen minskar stadigt. Och det kan samtidigt förklara problemen med vårdplatserna på Östersunds sjukhus. Där dom inte blir av med sina patienter som kan skrivas ut. För kommunerna i länet har dragit ner på sina vårdplatser så dom inte kan ta emot sina medborgare och blir en belastning på länssjukhuset i stället.

Ekonomin.

Nu får man ha förståelse att kommunen kanske måste spara pengar. Men att dra ner på verksamheterna så kraftigt att det börjar bli en samhällsfara för medborgarna.
Det går inte ihop att man drar ner på verksamheten ute på golvet bland personalen och för medborgarna och skyller på ekonomin samtidigt som man söker en biträdande Socialchef.

Citat från platsannonsen biträdande Socialchef.
”Härjedalens kommuns värdegrund: ”Jag är här för dem som bor, verkar i eller besöker Härjedalens kommun. Jag har ett professionellt förhållningssätt och möter alla med respekt. Jag ser möjligheter och vill förbättra vår verksamhet.”
Tjänsten har inte funnits förut.
Tjänstemanna organisationen ökar och personal inom verksamheterna minskar eller blir billigare, kanske för att det ska finnas pengar till en ny tjänstemannalön?

Det kan vara en sak som ligger bakom att inte kalla ett demensboende för demensboende, och det är kostnaderna.
För ett vanligt långvårdsboende är billigare att bemanna då man inte behöver ha demensutbildad personal. Då man kan anställa personal med lägre utbildningskrav som blir billigare i lönekostnad.
Alltså billigare personalkostnader för kommunen.

Avd Nymon ligger på Svegs Hälsocentral.

Minskar kommunen på demensplatser?

Så, är det Nymons tur att bli borttagen som demensboende nu och bli en vanlig långvårdsavdelning?
Ja det får vi nog reda på inom kort.

av Admin