Publika öppna möten

Publika öppna möten har man börjat besluta om i Regionen.
Detta för att allmänheten ska kunna närvara vid dom olika nämnderna när besluten fattas.
Ett bra sätt att öka transparensen för medlemmarna o Region J/H.

Ett flertal nämnder i regionen har beslutat om att dessa möten ska var publika så allmänheten kan komma och lyssna på dom.
Först ut är Regionala utvecklingsnämnden och Hälso och sjukvårdsnämnden.

Så här skriver man i informationen från region J/H angående Hälso och sjukvårdsnämnden.

Ökad insyn i hälso- och sjukvårdsnämndens arbete
Idag har den nytillträdda hälso- och sjukvårdsnämnden för mandatperioden 2023–2026 haft sitt första sammanträde. Beslut fattar man bland annat om att nämndens möten delvis ska vara öppna för allmänheten. Men även om att inte ta ut någon avgift vid besök på akuten för patienter som utsatts för våldtäkt och sexuellt övergrepp.

Hälso- och sjukvårdsnämndens möten har av tradition varit stängda för offentligheten, men idag tog man beslut om att öppna upp delar av sammanträdena för åhörare. Detta för att skapa insyn i nämndens arbete och de ärenden som blir behandlad.

Transparens och öppenhet är viktiga beståndsdelar i demokratin och jag tror att det är viktigt att bjuda in allmänheten till våra sammanträden för att skapa en ökad förståelse och insyn i det arbete som vi gör, säger Katarina Nyberg Finn som är hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Det är primärt den del av dagordningen med informationsärenden som kommer att vara öppna. Gällande beslutsärenden kommer en bedömning att bli gjord från gång till gång. För att säkerställa att besluten inte innehåller sekretesskyddade uppgifter eller annan känslig information.

av Admin