Avgiftsfri vård Fler ambulanser till Ukraina

Avgiftsfri vård vid sexuella övergrepp beslutade Hälso och sjukvårdsnämnden om idag.
Så här skriver dom i sin egen information efter beslutet.

Cirka 25 personer per år kommer till akutmottagningen vid Östersund och söker vård. Efter att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Många av de drabbade har inte tillgång till en egen ekonomi eller är rädda för att det ska komma en faktura hem med posten. Som någon kan ifrågasätta, varför det med största sannolikhet finns ett mörkertal.

Därför efter att ha blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp är det bästa att söka vård så fort som möjligt för att kunna ta prover och säkra bevismaterial. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag att vård vid våldtäkt och sexuellt övergrepp ska vara avgiftsfritt för patienten vid första besöket och vid första återbesöket.

Om du har drabbats av en sådan fruktansvärd kränkning som en våldtäkt eller sexuellt övergrepp innebär. Ska patientavgiften inte utgöra ett hinder för att söka vård. Beslutet innebär också att vi inte bestraffar offren ytterligare genom att de ska behöva betala för sin vård. Och det känns viktigt, säger Katarina Nyberg Finn.

Därför är avgiftsfri vård vid sexuella övergrepp är ett bra beslut av Region J/H.
Även om det kunde ha varit fler än bara två besök för de drabbade brottsoffren.

av Admin