Elräkningar

Elräkningarna börjar på trilla in hos folk och protesterna börjar synas på sociala medier.
Ett kilowatt pris på 213.53 öre i snitt under December månad 2022. Och då tillkommer moms på det priset.

213.53+ moms per kw.

Efter ovanstående bild så tillkommer det en massa pålagor som Abonnemangsavgift, Elöverföring, Energiskatt. Men hör och häpna, ett norrlandsavdrag på energiskatten!

Pålagor.

Elräkningarna

Dom här siffrorna som är presenterad, tillhör dom billigare elräkningarna som vi hör folk pratar om.

Information på regeringens hemsida angående elprisstöd.

Elprisstöd vet fortfarande ingen om dom kommer att få. Där blir det till och vänta och se om man kommer med i lotteriet som det verkar.
Men om man ser rätt i alla diskussioner så är det enbart från snittpriset 75 öre kilowatten. Och från snittpriset på november och december räkningarna som man kan få elprisstöd för.
På elräkningen ovan så skulle stödet kunna bli 138.53 öre kilowatten. Det blir en sänkning av elräkningen med 3492 kronor. Dom övriga kostnaderna kommer förmodligen att ligga kvar, om man kommer med i lotteriet.

”9 januari meddelade energi- och näringsminister Ebba Busch att hela Sverige kommer att bli omfattad av ett nytt elprisstöd för perioden november och december. Det innebär att även hushåll i norra Sverige kommer att bli beviljad elprisstöd.

Stödet kommer baseras på elpriserna i november och december 2022 och delas ut till hushåll där elpriset i snitt legat över 75 öre per kilowattimme under dessa två månader. Svenska Kraftnät har fått i uppdrag att ta fram en ny modell för elprisstödet som man förväntar att bli utbetalt ut under våren. Men något exakt datum finns ännu inte. Svenska kraftnät ska dessutom pröva om det går att sätta olika nivåer på förbrukningstaket. Tanken med de olika nivåerna är att ta hänsyn till det kallare klimatet i norra Sverige som förväntas kräva en högre elförbrukning.”

Så fortfarande ett lotteri detta med elprisstöd!

av Admin