Försöker skapa opinion?

Försöker skapa opinion? Ja det kan man fundera över.
I två ärenden i det kommande kommunstyrelsen så har jag skickat in några skriftliga frågor angående dessa ärenden.
Varför? Jo jag vill förstå hur man tänker och varför man inte har en bättre beredning med i dessa tjänstemannaförslag. Men frågorna har dykt upp efter lite läsande och funderingar kring dessa ärenden.
Samt frågorna mailades in så dom kom in i dokumenten i ordentlig tid.

Här handlar det om att köpa prästgården i Vemdalen. Frågorna skickades in på nyårsafton till kommunen, och kom ut i handlingarna på måndagen den 2 januari.
Den 3 januari har TH en lång artikel där kommunalrådet förklarar lite om det hela.
Artikel TH.
En dag efter att frågorna kom in i handlingarna. Artikeln där handlar om vad bra det är med detta, men besvarar fortfarande inte frågorna i denna sak.
Men däremot så kan man tro att kommunalrådet försöker skapa en opinion för denna sak så det ska gå igen i det kommande Kommunstyrelsemötet. Men tittar man i protokoll och rapporter så finns det inget som stödjer kommunens förslag, utan bara ytterligare ett dåligt opinionsbildande förslag från kommunen.
Se tidigare skrivelse.

Nästa ärende handlar om frågor som jag skickade in i gemensam HR chef med Berg på kvällen den 3 januari. kom med i handlingarna den 4.
Där sker samma sak fast i SVT i stället fredagen den 6 januari.
Nyhetsinslag SVT.

Försöker skapa opinion?

Här försöker kommunen skapa en opinion innan ärendena har kommit upp till behandling. Först kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige den 2 mars.

Försöket till denna opinion måste vara att själva beredning från början i kommunens förslag är undermålig. För annars så skulle jag inte ställa dessa frågor om medföljande fakta varit ordentlig.
En av sakerna som jag ifrågasätter med detta ärende är om den tilltänkta projektledaren är lämplig att leda projektet? Varför inte då? Jo för att det är HR chefen som ska leda projektet om att denne ska bli HR chef över både Berg och Härjedalen. Alltså vara projektledare och utreda sitt eget kommande arbete.
Förmodligen med en lönehöjning samt några kommande hjälpredor då det blir en tjänst som omfattar två kommuner.

Men att man försöker skapa en opinion via media innan det kommit upp för beslut av politikerna verkar bara vara ett dåligt sätt att säga att vi har rätt för vi gick till media först med våran version.

Tidpunkten när man gått ut i media angående dessa ärenden har infallit alldeles efter att frågorna skickades in. Tillfällighet?

En liten detalj i det är att dom styrande klagade på oppositionen om just att dom gick till media med olika frågor. Men här gör dom exakt samma sak själv, och det är innan ärendena kommit upp i olika nämnder och utskott och handlingarna är offentliga.
Ska bli fyra intressanta år framöver.

Jan Johansson.

av Admin