• Chefen i kommunen har sagt upp sig.
  Chefen i kommunen har sagt upp sig. Detta framkommer av kommunens hemsida.Läser man ordentligt så kan man säga att kommunen har pudlat i frågan angående förtroende för chefen. För cirka […]
 • Är politiken i Härjedalen bara ett spel för galleriet?
  Är politiken i Härjedalen bara ett spel för galleriet? ja det verkar så när det framkommer uppgifter i vägöverlämnandet som säger att kommunledningen fattar egna muntliga beslut. Detta framkom på […]
 • Andra vägar i överlämnandet av vägarna.
  Andra vägar i överlämnandet av vägarna. Dess mer man tittar på ärendet desto mer besynnerligt blir alla turer. Och det har varit stora protester via medier av personer i kommunen. […]
 • Undersökning av förtroendet för Härjedalens Kommun.
  Undersökning av förtroendet för majoriteten och kommunchefen i Härjedalens Kommun.Detta efter turerna med lavettchefen och hur man hanterat ärendet inom kommunhuset. Undersökningen är helt anonym och pågår fram till juni […]
 • Öppet brev till Gunnel Gyllander. 
  Öppet brev till Gunnel Gyllander.  Som kommunchef så tycker jag att du om någon ska kunna värdegrunden som Härjedalens kommun tagit fram. I värdegrunden står det klart och tydligt att: ”Vår […]
 • Öppet brev till kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun Lars-Gunnar Nordlander (S)
  Slog anställd i huvudet-får behålla sin chefstjänst. Hos vilken annan arbetsgivare i Sverige skulle en chef som slår en anställd tillåtas återgå i tjänst?   Kommunchefen, överordnad och ansvarig chef, valde […]
 • Chefen Åtalad.
  Chefen åtalad. Den chef i kommunen som använde en ”uppfostringslavett” är åtalasdav åklagare för misshandel vid östersunds tingsrätt. Chefen som slog en anställd blir åtalad nu. Här blir det lite […]
 • Mycket upprörda känslor i Härjedalen.
  Mycket upprörda känslor i Härjedalen ute bland befolkningen. Vägåterlämnandet upprör väldigt många. Men där är det lantmäterikostnaden som upprör dom flesta. Där man menar att kommunen som anlitat lantmäteriet ska […]
 • Olika uppfattningar i personalfrågor.
  Olika uppfattningar i personalfrågor verkar kommunens kommunchef och anställda inom kommunen ha. Detta om man läser vad som rapporteras både via kommunens hemsida och TH. Länk Artikel TH. Kommunchefen uttalar […]
 • Skillnader i vägöverlämnandet.
  Skillnader i vägöverlämnandet mellan Härjedalen och Leksand.Nog skiljer sig information mellan kommunerna. Ändå har Härjedalens Kommun tittat på Leksands kommun och hänvisat till just dom i sitt material angående vägöverlämnandet. […]
 • Från siffror och procent till individer.
  Från siffror och procent till individer. Ni vet det där Kolada som som man använder statistik från. Där kan man utläsa väldigt mycket intressant statistik. men statistik är statistik, enbart […]
 • Vad sa politikerna egentligen i debatten i vägöverlämnandet?
  Vad sa politikerna egentligen i debatten i vägöverlämnandet? Här ska vi reda ut lite om vad som faktiskt blev sagt. Om man verkligen analyserar filmen i från fullmäktige den 4 […]
 • Kolada?
  Kolada? Ni hör hela tiden hur man hänvisar till kolada. Men vad är kolada? Det är en databas där man kan hämta statistik och jämför med olika andra kommuner i […]
 • Välbesökt kommunfullmäktige.
  Välbesökt kommunfullmäktige av medborgare den 4 Maj. Orsaken till det var förmodligen debatten i Vägöverlämnandet. Ett 20 tal var på plats i lokalen. Och hur många som följde det via […]
 • Lägger ut besked innan besluten är giltiga.
  Besked innan besluten är giltiga. I Härjedalens Kommun lägger man ut besked om besluten innan besluten har vunnit laga kraft. Ett beslut i kommunen har inte vunnit laga kraft som […]